Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Weź udział w promocji „Konto na karnawał”, a otrzymasz nawet do:

200 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
marzec 2019 r. – czerwiec 2019 r.
Promocja „Konto na karnawał” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Konto na karnawał”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
wraz z kartą i dostępem do bankowości
elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego
14.02.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Umowa musi zostać zawarta do 28.02.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 31 marca 2019 r. aktywuj Aplikację GOmobile i w każdym z miesięcy: marzec - kwiecień 2019 r. zapewnij Wpływy na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł. Następnie w każdym z miesięcy maj - czerwiec 2019 r. wykonaj min. 5 Przelewów za pomocą GOmobile lub Pl@net i zapewnij Wpływy na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł.


1 Rejestracji w promocji „Konto na karnawał” można dokonać od dnia 25.01.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 14.02.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Konto na karnawał” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz przed przejęciem przez ten Bank podstawowej działalności połączeniem Banku z Raiffeisen Bank Polska S.A. - w Raiffeisen Polbank, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości do 200 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 100zł otrzymasz za aktywację Aplikacji GOmobile do 31 marca 2019 r. oraz otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy: marzec - kwiecień 2019 r.

Informację o pierwszej nagrodzie otrzymasz do 19 maja 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 31 maja 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za wykonanie min. 5 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy: maj - czerwiec 2019 r.

Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 19 lipca 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 31 lipca 2019 r. po spełnieniu po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Konto na karnawał”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Konto na karnawał”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 200 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.kontonakarnawal.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Konto na karnawał” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Konto na karnawał”: kontakt@kontonakarnawal.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Konto na karnawał” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Konto na karnawał” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto na karnawał” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@wystrzalowekonto.pl. Informacje o promocji „Konto na karnawał”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.kontonakarnawal.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto na karnawał” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 14.02.19 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 200 zł w ramach Promocji „Konto na karnawał” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie pierwszej nagrody w wysokości 100 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kontonakarnawal.pl , w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 25.01.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 14.02.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 25.01.2019 r. do 14.02.2019 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto na karnawał” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 28.02.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 marca 2019 r.
(iv) w każdym z miesięcy: marzec – kwiecień 2019 r. otrzymania zdefiniowanych w Regulaminie Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł,
(v) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.
Otrzymanie Drugiej Nagrody w wysokości 100 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(ii) w każdym z miesięcy: maj - czerwiec 2019 r. wykona min. 5 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile), z wyłączeniem systemów płatności internetowych tj: PayU, Dotpay, Przelewy 24, BLIK i tym podobnych;
(iii) w każdym z miesięcy: maj - czerwiec 2019 r. otrzyma zdefiniowanych w Regulaminie Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł,
(iv) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. z dniem 31.10.2018 r. - w Raiffeisen Polbank, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto na karnawał” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).